HammarskogsSmederna

 

Välkommen till sidan om HammarskogsSmederna och den verksamhet som bedrivs i föreningen.

HammarskogsSmederna vill:

  • Genom att erbjuda grundkurser i järnsmide erbjuda fler möjlighet att prova på smide.
  • Ha en öppen smedja som erbjuder plats för järnsmide.
  • Att vara med och utveckla området i Hammarskog

HammarskogsSmederna bildades den 6 november 2019 och håller till i smedjan vid Hammarskogs herrgård.

 

 

Bilden kan innehålla: text där det står ”Grundkurser i järnsmide 12-13 september 2020 26-27 september 2020 10-11 oktober 2020 24-25 oktober 2020 7-8 november 2020 21-20 november 2020 HAMMARSKOGS SMED ERNA Nu gör vi ett försök köra igang med nybörjarkurser igen. Vi har sänkt deltagarantalet fyra för att minska antalet personeri smedjan. grundläggande kunskaper att smida pa traditionellt vis. Alla kurserna för dig över 15 ar. Tid: Lördag 09:30-17:30 och söndag 9:30-16:30. Plats: Klensmedjan vid Hammarskogs herrgard. Kursavgift: 300 kr inklusive förbrukningsmaterial samt lunch och fika bada dagarna. Anmälan gör du till kurser@hammarskogssmederna.se HAMMARSKOGSSMEDERNA samarbete med Hemslöjden MIIII KONSULENTERNA LÄNSHEMSLÖJDS- DEAVUPLNDM Uppsala kommun Region Uppsala”