Ångermanlands hemslöjdsförbund

Ångermanlands Hemslöjdsförbund
Ångermanlands hemslöjdsförening bildades 1909 och är ett landskapsförbund i Västernorrlands län med drygt 600 medlemmar där lokalföreningarna Härnösands Hemslöjdsförening, Sollefteå Hemslöjdsförening och Örnsköldsviks Hemslöjdsförening ingår. 2009 övertog Västernorrlands museum Murberget Ångermanlands samlingar.

Stipendium 2021 Ångermanlands hemslöjdsförbund

Ångermanlands hemslöjdsförbund stadgar 2020

ÅHF Årsberättelse 2020-03-15 webb

 

Filmer på youtube kardning av ull mm.