Slöjdklubben och pedagogiken

Slöjdklubben är Hemslöjdens barnverksamhet och finns på en mängd olika platser runt om i landet. Verksamheten vänder sig till barn som är mellan 7 och 12 år och bygger på en pedagogik där barn får möjligheten att upptäcka slöjdens material och verktyg och utveckla sin egen förmåga att skapa med händerna.

Att slöjda är ett sätt att lära sig behärska sin kropp, förstå att man kan göra själv, lösa problem och göra det man vill. Parametrar som enligt våra erfarenheter stärker självförtroendet för alla deltagare.

Slöjdklubben

Pedagogiken i Slöjdklubben bygger på traderandet, det vill säga att man härmar. För små barn ligger härmandet nära sättet de lär sig saker på. För äldre barn ger härmandet utrymme för koncentration, att vara i nuet och samtidigt känna in hur ett material beter sig och hur ett verktyg fungerar. Pedagogiken gör att orden blir överflödiga och deltagarna får en känsla av att de faktiskt lärt sig själv! Problemlösning är en central del i allt slöjdande och det stimulerar hjärnans utveckling.

I Slöjdklubben är tillvägagångssättet och processen mer betydelsefull än det färdiga resultatet. Andra viktiga delar är att sätta ord på det man gör och att samlas kring en gemensam berättelse för att låta fantasin flöda.

Handledarna i Slöjdklubben har alla gått en barn- och olycksfallsutbildning och vid ett antal kurstillfällen blivit utbildade i den speciella pedagogiken.

Utbildning i pedagogiken

Handledarutbildningen lägger fokus på pedagogiken och slöjdandet och är användbar även i sammanhang med vuxna deltagare. Vill du veta mer om handledarutbildningen och om Hemslöjdens verksamhet för barn och unga, kontakta din närmaste hemslöjdskonsulent.

På Nämnden för hemslöjdsfrågors webbplats hittar du hemslöjdskonsulenterna. (öppnas i nytt fönster)

På webbplatsen 365 saker att slöjda hittar du olika projekt från Slöjdklubben.

Aktuella aktiviteter för barn och unga hittar du i Slöjdkalendern.

Är du nyfiken på vad som händer hos dig? Kontakta din lokala hemslöjdsförening, se alla föreningar.

Vill du kontakta förbundskansliet direkt så hör av dig till:

Anna Åhlin Orwin
08-54 54 94 47
anna.ahlin.orwin@hemslojden.org