VERNISSAGE

VERNISSAGE LÖRDAGEN DEN 8 FEBRUARI KL. 12.00

ANTON KALLAND

OFULLKOMLIGHETENS UTTRYCKSFULLHET

SLÖJDGALLERIET, STORGATAN 41 LINKÖPING