Årsmöte 22/3 – INSTÄLLT!

Länshemslöjdsföreningen i Värmlands styrelse har tagit beslut om att ställa in årsmötet på söndag den 22/3 på grund av den rådande samhällsutvecklingen med ökad risk för spridning av coronaviruset, covid-19.

Många av våra medlemmar räknas till den riskgrupp som Folkhälsomyndigheten har pekat ut. Vi i föreningen vill värna om våra medlemmars hälsa och bidra till att minimera risken för spridning, även om detta innebär ett avsteg från föreningens stadgar.

Styrelsen ber om att få återkomma med ett nytt datum för årsmötet när läget har stabiliserats. Tillsvidare hänvisar vi till våra myndigheters rekommendationer.

Länshemslöjdsföreningen i Värmland, styrelsen.