Trådslöjd

Välkommen till workshop med Tina Osbjer!

Tina introducerar oss till trådslöjd, även kallat luffarslöjd. Material finns på plats och ingår i avgiften.

Välkommen!