Fläta hasselkorg

På kursen tillverkar vi korgar med inflätad sidogrepe. Vi klyver fram spån från hasselkäppar som täljs till i rätt tjocklek och bredd och flätar sedan korgen med dom.

På kursen lär du dig att klyva fram hasselspån och bereda dom på rätt sätt. Du tillverkar en grepe av en rönnkäpp och granrot och flätar sedan en korg. Du lär dig om lämpligt material och när det är rätt tid att samla in det.

Det kan vara bra om du har viss vana att tälja, eftersom du kommer att använda kniven mycket.
Materialet finns på plats och det finns även verktyg, men ta gärna med egen kniv, sekatör, ett förkläde, arbetshandskar och ett knäskydd.

Tid: 2 oktober kl 17-20 samt 3-4 oktober kl 9-16.30

Kursledare: Joakim Lilja arbetar som hemslöjdskonsulent i Västra Götaland och har lång erfarenhet av att slöjda. Joakim har också stor kunskap inom landskapsvård. Det speglas i hans slöjdande som dels handlar om korgslöjd men också slöjd i färskt trä med skärande handverktyg.

Kostnad: 2200 kr, medlem i Hemslöjdsföreningen Sörmland 2000 kr, ungdom (16-25 år) 1200 kr.

Anmälan: Genom att köpa en biljett till kursen i Sörmlands museum webbutik senast 15 september. Boka din plats i webbutiken

Kursen är ett samarbete mellan Sörmlands museum och Hemslöjdsföreningen Sörmland.