Spinnträffar 1 februari (första träffen) 11.00-14.00

Spinnträffar

Spinnträffarna på Arboga bibliotek blir trevliga öppna träffar där vi lär av varandra!

Kardor, sländor och lite prova-på-material finns på plats. Ta gärna med något att fika på

och din egen spinnrock, slända och ull om du har. Vi träffas 1 februari och bestämmer då

datum för nästa träff.