Vi spinner på slända eller spinnrock

Spinna

Att träffas och utbyta erfarenheter är alltid roligt och lärorikt. För dig som tycker om att spinna ordnar vi tre träffar i höst. Du tar själv med dig redskap, material och fika till kvällen.

För att veta hur många som kommer vill vi att du anmäler dig. (Ingen avgift.)

Datum för spinnträffarna :Tisdagar 10/9, 8/10, 5/11   18.00 – 20.30