Slöjdträff

OBS! INSTÄLLD!
Väl mött på caféet på Hallands konstmuseum kl 17.30 för att slöjda tillsammans på onsdagar jämna veckor framöver
Ta med något att slöjda på. Hör av dig om du vill ha hjälp med material.
Väl mött