Slöjdkafé: Bivaxdukar

INSTÄLLT/FRAMFLYTTAT

Lär dig hur du gör dina egna bivaxdukar, ett miljövänligt alternativ till plastfolie.

Fika, material och lån av verktyg ingår.

Ledare: Jenny Larsson

Anmälan till: Jenny Larsson, jenny.larsson@nbv.se eller 0480-564 44