Slöjda som du känner

Två fåglar i bur av Elisabeth Larsson

Bild: Inburad under corona av Elisabeth Larsson, Köping. Foto: Elisabeth Larsson.

Länets slöjd- och hantverksföreningar bjuder tillsammans med Västmanlands läns hemslöjdsförbund in dig att delta i en utställning på temat Slöjda som du känner. Du skapar mönster, symboler, monogram eller bomärken utifrån dina upplevelser under coronapandemin i valfri teknik och i valfritt material.

Digital premiärvisning lördag 5 september på Västmanlands läns hemslöjdsförbunds webbplats och öppen inlämning till sista visningsdag den 31 december 2020. Det är en utställning som kan ge dig inspiration, nya tankar och kanske lust att skapa själv. I och med att pandemin fortgår öppnar vi upp webbutställningen för inlämning under hela utställningsperioden. 

I framtiden kommer vi förmodligen att prata om ett före och efter coronapandemin. Det är en speciell tid, en period som kommer att skriva in sig i historieböckerna och där vi hoppas att du vill bidra med dina slöjdade upplevelser till en viktig samtidsdokumentation i handgjort skapande. Låt dina händer fritt gestalta dina tankar, upplevelser, känslor eller erfarenheter under coronapandemin.

Utmaningen är att skapa mönster, symboler, monogram eller bomärken utifrån dina upplevelser under coronapandemin. Hur upplever du den här tiden? Vilka frågor har berört dig mest? Vilka erfarenheter har du gjort? Vad tycker och känner du? Vilka är samhällets största lärdomar enligt dig? Formulera ett eller flera nyckelord utifrån de frågor du funderar över och skapa mönster, symboler, monogram eller bomärke med orden som inspiration. Varför inte ringa eller chatta med dina slöjdkamrater? Eller bjuda in till ett digitalt slöjdcafé för att diskutera och utbyta idéer? Eller varför inte gå ihop några stycken och göra ett kollektivt verk tillsammans om möjligt? Du kan använda vilken teknik, vilket material och vilka mått du vill.

Mer information
Du kan besöka webbutställningen #slöjdasomdukänner på slojdivastmanland.se och där hittar du också mer information om hur du deltar. Välkommen med ditt bidrag!

 

#slöjdasomdukänner
#slöjdivästmanland
#karantänslöjd