Tälj till köket

Kursen lär ut grundläggande täljning med kniv och skedkniv. Men det är också viktigt att stanna till och lägga vikt vid själva ämnet. Under kursen lägger vi också fokus på att  fintälja med yxa. Under kursen gör vi hållbara köksredskap och skedar av färskt trä med skurna ytor.

Tid:3 – 7 augusti
Plats: Hemslöjden i Skåne, Landskrona
Lärare: Niklas Karlsson
Kostnad: 3100 kr
Sista anmälan: 31 maj
Till anmälan

Kursledarpresentation: Niklas Karlsson är träsnidare från Ljusdal i Hälsingland. På senare år har han koncentrerat sig på skedar och köksredskap, och har tagit fram ett särskilt plastsaneringskit för köket. Niklas håller kurser på Sätergläntan och har skrivit boket “The Art of Whittling”, “Konsten att tälja”.
ahardslojdlife.se