Slöjda din egen Bandgrind och smycka med karvsnitt

Slöjda din egen Bandgrind och smycka med karvsnitt

Gammalt tillbaka var bandgrinden en fästmansgåva. Ju vackrare den var ju större chans…

Kom och tillverka din egen bandgrind och ge den ett personligt utsmyckning med karvsnitt.

Ledare: Bo Giliusson

Tid: 19-20 september, kl 10-16 

Plats: Gamla Kyrkogatan 21, Landskrona 

Kostnad: medlem 1250:-, övriga 1400:-

Ta med kniv, karvsnittskniv om ni har, ritpapper, penna och något att äta under dagen

Redskap finns att låna på plats. Mer info efter anmälan.