Rotslöjdskurs, Skellefteå

Rotslöjdskurs, Handens Hus Skellefteå

Lär dig om rotslöjd som teknik för att binda korgar, fat och smycken. Kursen kommer att ledas av Katarina Åman. Katarina har nyligen avslutat ett Slöjdresidens (finansierat av Slöjd Stockholm och genomfört i samarbete med Hemslöjdskonsulenterna i Västerbotten och Västerbottens Museum). Förutom att binda rot går vi igenom länets rika tradition av rotslöjd under kursen.

Kursen riktar sig främst till nybörjare.

Ledare:Katarina Åman

Kostnad: icke medlem: 1200 kr, medlem: 1100 kr, student 900 kr (begränsat antal platser)
Anmälan helst senast:  2 mars

Kontakt och frågor: isac.enetjarn@hemslojd.org