Kurs: Lapptäckssömnad och quiltning

Ett roligt sätt att återbruka tyger i olika material. Vi provar olika sorters mallar och avslutar med en liten utställning.

Kursledare: Majrith Ahlström

Kursen omfattar 24 studietimmar och äger rum följande datum: Lördag den 14 september kl. 10.00–16.00 och  onsdagskvällarna 2 och 16 oktober samt 13 och 27 november kl. 18.00–21.00.

Bild: Bo Ahlström

En Hemslöjdens kurs