Kurs: Lapptäckssömnad och quiltning

Ett roligt sätt att återbruka tyger i olika material. Vi provar olika sorters mallar och avslutar med en liten utställning.

Kursledare: Majrith Ahlström

Kursen äger rum  onsdagskvällarna 2 och 16 oktober kl. 18.00–21.00.

Fika ingår.

Bild: Bo Ahlström