Karvsnittskurs 28-29 mars 10.00-16.00

Karvsnittskurs

Östen Hansson från Sala Slöjd och Hantverksförening besöker oss och lör oss olika

karvsnitt. Efter en genomgång är det dags att prova själv. Ta gärna med egen karvsnittskniv om du har!

Material, verktyg, plåster och kaffe/te finns på plats. Medtag egen lunch och mellis/fikabröd.