Inställt! Föreningsstämma

Nya rekommendationer och restriktioner för att hindra smittspridning av covid-19-viruset gör att vi ställer in den utlysta föreningsstämman. Nytt, preliminärt datum är satt till onsdag den 6 maj.

Dags för vår årliga föreningsstämma! Sedvanliga stämmoförhandlingar, fika och stipendieutdelning. Dessutom får vi besök av Lena Dahrén som ska berätta lite knypplingshistoria för oss om ett spetsmysterium från 1500-talet.

Nytt sista datum för motioner till stämman är den 6 april. De kan skickas till styrelsen via e-post info@stockholm.hemslojden.org eller via post till Drottningholmsvägen 70, 112 42 Stockholm.

Alla handlingar finns på vår föreningssida här på webben.