Inställt! Drop-in-cirkel: Trådslöjd

Även trådslöjdcirkeln är inställd under tiden 16-29 mars.

Nybörjare och vana trådslöjdare, alla är lika välkomna varje onsdagsförmiddag under våren!

Du betalar per gång och faktureras i efterhand.

Ett samarbete mellan studieförbundet NBV och Hemslöjdsföreningen.