Dräktjunta 1 och 2

Dräktjunta 1 och 2

Varannan onsdag kl.10-12.15 eller 17-19.15

Handledare: Greta Eriksson. Vill du vara med så anmäl dig till Karin Lübeck på tfn.070-603 48 47.
Start v.3. Pågår 15 januari t o m 20 maj

Kostnad för dräktjuntan är 800 kr/termin.

Reservation för ändringar, meddelas via Facebook/e-mail.