Årsmöte med Norbergs Bergslags Hemslöjdsförening

Årsmöte med repslagning i Mariagården den 20 mars kl.14

Årsmötesförhandlingar. Dagordning, verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning finns på plats.

Fika och lotteri bjuder föreningen på.

Repslagning visar därefter Surahammars Konst- och Hantverksförening.

Varmt välkommen!