Årsmöte

I år blir årsmötet på annorlunda vis. Den första förändringen är att det ligger på en måndag och det blir på kvällstid, den andra förändringen är att det kommer bli ett digitalt årsmöte. Vi kommer ha årsmötet via Zoom och du får själv stå för både kaffe och ostkaka.
Mötesförhandlingarna startar kl 18.30 men redan kl 18 kommer vi öppna mötesrummet för dig som

vill slöjda tillsammans och prata en stund innan.

Zoom länk finns i Händer och kommer mailas ut veckan innan föredraget. Dagordning och verksamhetsberättelse finns här:
Välkommen