Älskade korg!

utställningsbild för älskade korg

Flätat bundet vridet… Svampkorg, bärkorg, papperskorg, varukorg. Korgen som bärhjälp, transport och förvaring har en lång tradition i Sverige och korgmöbler trendar i våra inredningsbutiker. Även i webbutikerna har korgen i digital form en given plats. Däremot finns det inte många korgmakare kvar i Sverige och kunskapen om hur man bider och flätar korgar försvinner bort.

Utställningen Älskade korg! vill väcka nyfikenhet kring hantverket, visa mångfalden av korgar i Sverige och berätta om vår rika korgtradition runtom i landet.

Kan vi hålla det klassiska korghantverket vid liv? Vilken roll kan korgen ha i arbetet mot klimatförändringarna? Och kan den fylla en ny funktion i vårt moderna samhälle?

Korgen lyfts upp utifrån perspektiv som hållbarhet, eget skapande och historia. Utställningen visar en stor mängd korgar, material och korgtekniker från olika delar av Sverige, tillsammans med korgföremål ur Sörmlands museums samlingar.

Älskade korg är ett samarbete mellan Sörmlands Museum, Östergötlands hemslöjdsförening och Skånes Hemslöjdsförbund