Nya gesäller och mästare!

Den 7 november blir det stor utdelning av gesäll- och mästarbrev. I år har sammanlagt sexton nya gesäller och mästare godkänts av Hemslöjden. Det är yrkesverksamma personer inom träslöjd, krukmakeri och textil, bland annat det första mästarbrevet inom stickning. Utdelningen sker i Stockholms stadshus, förutom för ett brev som sker ett par dagar senare i Bjurholm i Västerbotten.

 

Snart är det dags för stor utdelning av gesäll- och mästarbrev!

Mottagare av gesällbrev:

 • Claes Larsson, Storvik, Hofors, slöjdaryrket – trä
 • Eva Olanders, Södertälje, handvävaryrket/konstväv

Mottagare av mästarbrev:

 • Ulla Engquist, Odensåker, stickningsyrket/handstickning
 • Anna-Karin Jobs Arnberg, Dala Floda, broderiyrket
 • Karin Hedberg, Fritsla, handvävaryrket/konstvävare
 • Louise Peribert, Johanneshov, broderiyrket/konstbroderi
 • Lars Andersson, Stockholm, krukmakaryrket
 • Anette Baggieri, Stånga, krukmakaryrket
 • Thord Karlsson, Stånga, krukmakaryrket
 • Ulf Johansson, Resmo, Mörbylånga, krukmakaryrket
 • Karin Scharp, Resmo, Mörbylånga, krukmakaryrket
 • Lena Scharp, Garda, Ljugarn, krukmakaryrket
 • Åsa Olofsson, Åkersberga, krukmakaryrket
 • Maria Englund, Eskilstuna, krukmakaryrket
 • Allan Pasanen, Skövde, träbildhuggaryrket
 • Ida Reichlin, Bjurholm, krukmakaryrket (delas ut 9 nov på Folkets hus i Bjurholm)

 

Nedladdningsbara bilder på gesällproven finns i pressmeddelandet på Mynewsdesk.

 

Claes Larsson, (Storvik, Hofors) gesällbrev i träslöjd

”Mitt prov bestod av tre delmoment med olika kriterier kring material och tekniker. Färskt och torrt trä, sammanfogningar, ytbehandling, torkprocesser och tillvägagångssätt stod i fokus i hur och varför jag gjorde arbetet som jag gjorde. Delmoment ett och två bestod av att tillverka en serie skålar och en krympburk av ett träd jag själv valt ut från skogen och dessa är tillverkade enbart med skärande handverktyg och traditionella tekniker. Dessa tekniker fick mötas med mina egna tankar och tillvägagångssätt kring ytbehandling och formspråk. Det tredje delprovet bestod av att tillverka en hyvelbänk som löst baserats på den klassiska Roubo-hyvelbänken men som justerades efter mina egna behov.

Jag är konstnär i grunden och det är där, i den idédrivna kreativiteten, jag vill att mitt hantverk ska verka. Genom gott hantverk vill jag arbeta för att belysa politiska och sociala frågor. Något jag tidigare arbetat med genom feministiskt motiverade möbler och veganskt “läder” av fnösketicka. Jag vill också kunna bidra med ett formspråk i slöjden jag inte sett förut, där “mörk stenålderselegans” är ledmotivet jag skapar efter.

De senaste två åren har jag studerat på Västerbergs folkhögskola på trä och smidesutbildningen. Där har jag lärt mig mycket om relationen mellan trä och metall som jag vill utforska mer. Som en symbol för detta är flera av gesällprovets delar behandlade med bladguld och till hyvelbänken har jag smitt egna tillbehör.”

 

Eva Olanders, (Södertälje) gesällbrev i handvävaryrket/konstvävare

”Jag är konstutbildad med fördjupning inom textil vid Mullsjö folkhögskola, Mullsjö, Centre des Métiers d´Art en Construction Textile, Montréal Canada och Handarbetets Vänners grundutbildning samt den högre textila hantverksutbildningen, Stockholm.

Mitt gesällprov – Förnimmelse – (132 x 90 cm) är en bild på ett ansikte, vävd i tekniken flossa med tre olika höjder på luggen. Flossatekniken innebär att bilden är handknuten. För att få olika höjder på luggen användes två flossalinjaler med olika bredd och i de högsta partierna knöts garnet runt två fingrar. Den högsta luggen formklipptes efteråt. Bilden består av cirka 16 000 nockor (knutar). Mellan varje nockrad vävdes tre botteninslag i tuskaftsbindning. Kanterna är en ullrips. Monteringen består av ett kraftigt linnetyg som är fastsytt på bildens baksida och har kanaler för upphängningslisten.  Materialet som jag har använt är Lingarn till varpen samt Åsboryagarn, Bragegarn och Lingarner till nockorna.

Ullgarnet har jag färgat själv. Jag har använt mig av ett femtiotal tussblandningar av de olika garnerna och färgerna. På varje nockrad har jag bytt tussblandning ett flertal gånger – upp till tjugofem gånger på en rad. I bakgrunden valde jag att enbart använda Åsboryagarnet som är matt och löst spunnet vilket ger ett suddigt uttryck. Jag har efter hand blandat i det tunnare Bragegarnet och stegrat andelen lingarn mot det parti som jag vill ska dra åskådarens främsta fokus till sig – ansiktet. Lingarnet är tunt och har hög glans vilket innebär att det ”glittrar” mer än ullgarnet och även ger en småprickighet som bidrar till en högre distinkthet.

Min inspiration är människans inre liv. Vi människor visar med våra ansiktsuttryck olika mycket av den sårbarhet som finns inom oss alla. Jag vill lyfta fram känslolivet i acceptansens ljus. Utöver detta söker jag ytterligare dimensioner. Någon form av mystik som omgärdar oss.”

 

Ulla Engquist, (Odensåker) mästarbrev i stickningsyrket

”En montering ska finnas utan att synas – finns den inte syns det!

Monteringen ska underordna sig plagget, materialet, mönstret osv men ändå vara det som lyfter ett handstickat plagg till fulländning. Vad är hemligheten? Jo, de små, enkla detaljerna och god planering innan arbetet påbörjas.

Jag har stickat i 60 (!) år och de senaste 40 åren har jag målmedvetet arbetat med olika detaljer och tekniska lösningar inom stickningen för att få en fin samstämmighet i det stickade plagget. Enkelhet – harmoni – kvalitet (kvalitet står här för kombinationen av garn, material, täthet och teknik i ett specifikt plagg) är tre viktiga delar som styr mig i mitt arbete. Sammanvävda ger de plagget sin estetiska helhet.

Min erfarenhet efter alla dessa år är att det inte är det mest komplicerade eller besvärliga som ger bästa slutresultatet!”

Ullas arbete med stickningen finns sammanfattat i böckerna  STICKA – Detaljer som gör skillnad och STICKA – Egna modeller och fler detaljer. Hemslöjdens Förlag.

Se kortfilmen om Ulla Engquist – en Mästare i stickning (Youtube)

Anna-Karin Jobs Arnberg, (Dala Floda) mästarbrev i broderiyrket

”Det som har varit viktigt för mig gällande påsöm, yllebroderi från Floda, är att inte bara brodera blommor och blad i frodiga färger, utan att också förstå hur, varför och vad ur ett kulturhistoriskt perspektiv och att jag förvaltar den kunskapen vidare. Det är lika viktigt för mig att berätta om kulturarvet och att tillämpa det i mina kurser som att utföra själva broderierna.

Det gör att kvinnorna som i århundraden finns levande inuti mig hela tiden. Jag berättar deras historia, deras förutsättningar och jag försöker i största möjliga mån att tillämpa det. Det gör att jag är noga med materialet som jag använder. Jag letar ständigt efter garner och kläde som passar bra till att utföra påsömsbroderiet, jag försöker att eftersträva originalen så mycket jag bara kan även om jag utvecklar användningsområdena.

Mästarbrevet är ett kvitto på att den kunskap som jag förvärvat under många timmar i många år är värt något. Att hantverkskunskapen lever vidare och att generationer av utövande påsömmerskor blir uppmärksammade.”

 

Karin Hedberg, (Fritsla) mästarbrev i handvävaryrket/konstvävare

”Jag arbetar sedan mer än 15 år med att formge och handväva unik kyrkotextil i Ateljé Westragothia, som jag driver tillsammans med en kollega. Just nu väver jag ett bårtäcke och en mönstervävd bård.  Dessutom jobbar jag med ett konstprojekt, som jag kom igång med under en ateljévistelse på Island 2017. I detta projekt väver jag specifika textilier som finns omnämnda i Bibeln. Textilierna visas i utställningar och föredrag där åhörarna får interagera och vara med i konstverket.

Att inneha mästarbrev betyder att jag har lång erfarenhet och att jag kan mitt yrke, samt att jag håller vad jag lovar mina kunder och sköter mitt företag på ett föredömligt sätt. Mästarbrevet är helt enkelt en kvalitetssäkring. Jag är stolt över att kalla mig Handvävare/Konstvävare med mästartitel!”
http://www.westragothia.se/

 

Louise Peribert, (Johanneshov) mästarbrev i broderiyrket/konstbroderi

”Jag arbetar idag deltid i mitt företag, Spunk, vari jag har ett avtal med Armémuseum gällande tillverkning av handbroderade fanor. Jag utför även textila arbeten på förfrågan, främst till privatpersoner.

Jag var tidigare anställd vid Handarbetets Vänners Ateljé, och mottog mitt gesällbrev i broderiyrket 2010. Mästarbrevet känns för mig både självklart och oerhört viktigt då det visar på min kunskap och skapar trygghet för kunden.”

 

Lars Andersson, (Stockholm) mästarbrev i krukmakaryrket

Lasse är krukmakare med rötterna i den skånska leran och har lång erfarenhet av såväl saltglaserat stengods som traditionellt lergods. Med över trettio år som verksam krukmakare är han en av många eldsjälar inom svenskt krukmakarhantverk, prisbelönt för design och yrkesskicklighet.

Lasse driver Skansens och Fårö Krukmakeri tillsammans med kollegan Nina Lilljeqvist.
”Mästarbrevet blir kronan på verket i en lång karriär som krukmakare. Det betyder mycket för mig personligen, men även för branschen i sin helhet. Det höjer yrkets status och bör på sikt ge en kvalitetssäkring!”
http://skansenskrukmakeri.com/

 

Anette Baggieri, (Stånga) mästarbrev i krukmakaryrket

”Jag heter Anette Baggieri, bor på Gotland. Jag började min utbildning ganska sent i livet. Jag gick ett år på Konstskolan i Stockholm, sedan 2 år hantverkspedagogisk utbildning på Nyckelviksskolan. Efter det att jag jobbat som arbetsledare och hantverkspedagog i några år insåg jag att jag ville skapa själv. Då sökte jag in på den ettåriga keramik utbildningen på Nyckelviksskolan, Lidingö. Samtidigt planerade jag att starta mitt företag.

Jag har varit verksam som Krukmakare sedan 2002. Jag jobbar i stengods och producerar bruksföremål i enkla stilrena former och gillar yta och struktur på godset. Allt tillverkat i liten skala. Jag varvar bruksföremål med ett mer fritt skapande då jag gör konstnärliga fat, urnor och reliefer. Jag tillverkar även trädgårdsklot och blompinnar. För mig är det viktigt att ha ett eget uttryck. Det egna uttrycket och miljömedvetenhet och är något jag alltid har i åtanke när jag arbetar.

Mästarbrevet för mig är av stor betydelse. Det är ett kvitto på min yrkeskunnighet och det ger även en stolthet till mig själv och yrket i sig. Krukmakaryrket får en legitimitet genom mästarbrevet. Som Krukmakare går jag till jobbet liksom en låssmed, frisör eller målare. Det känns fantastiskt roligt att Krukmakaryrket fått detta erkännande.”
https://tallashantverk.se/

 

Thord Karlsson, (Stånga) mästarbrev i krukmakaryrket

”Jag är född 1957 i Timmele, Västergötland. Arbetar och har min försäljning sedan många år i Lye på sydöstra Gotland.
Att få mästarbrevet betyder mycket för mig. Nu kan jag med stolthet kalla mig krukmakare. Jag står tillsammans med en massa duktiga föregångare som har haft god kvalité i hantverket som rättesnöre. Förhoppningsvis banar vi väg för kommande generationer av krukmakare.

Hela min yrkesverksamma tid har jag värnat om händernas skapande. Drivs framåt av en envis idé om att vackrare bruksting förhöjer vardagen. Det är som om jag nu fått en kvalitet stämpel på hela min keramiska verksamhet. Känner mig ur lycklig när jag har drejat och hänklat hundra muggar, ser att det blir fullt i torkställningarna…Bra bruksgods i funktionella former, och lika glad när jag öppnar vedugnen och kikar in efter en bränning. Där står saker som är unika, sådant som jag gör kanske bara en enda gång. Leran inspirerar och fascinerar fortfarande efter alla dessa år med knådande och drejande.

Mitt arbetssår består av två helt olika perioder. Jag har en lång period, vanligtvis under vintern, med unik produktion av soda/saltglaserade ting som jag bränner i vedugn. Bränningarna sker vanligtvis när vårsolen värmer under april och maj. Under denna period jobbar jag också med gasbränt stengods. Gillar att experimentera med de klassiska glasyrerna som celadon, chün, och oxblod. Andra delen av året arbetar jag med bruksting i stengods som jag bränner i elugn. Då gör jag saker i kortare serier som kunder kan komplettera efter hand.”
http://www.karlssonskrukor.se/

 

Ulf Johansson, (Resmo, Mörbylånga) mästarbrev i krukmakaryrket

”Jag heter Ulf Johansson, kommer från Seby, på Öland, och har utbildat mig på Capellagården 1978- 1980. Därefter var jag och jobbade på några olika krukmakerier, på Gotland och i Skåne. 1983 köpte jag och Karin Scharp ett hus i Resmo, på Öland, där vi startade Resmo Krukmakeri och en butik där vi säljer våra krukor.

Det mesta jag gör är drejat och bränns både i elugnar och gasolugn.

För mig betyder mästarbrevet ett erkännande för mitt hantverk och jag känner mig stolt att jag blivit Mästare i mitt yrke, krukmakare.”
http://www.resmokrukmakeri.se/

 

Karin Scharp, (Resmo, Mörbylånga) mästarbrev i krukmakaryrket

”Jag heter Karin Scharp, kommer från Helsingborg, och har utbildat mig på Capellagården 1978- 1980. Därefter var jag och jobbade på några olika krukmakerier, på Gotland och i Skåne. 1983 köpte jag och Ulf Johansson ett hus i Resmo, på Öland, där vi startade Resmo Krukmakeri och en butik där vi säljer våra krukor. Det mesta jag gör är drejat och bränns både i elugnar och gasolugn.

Det är härligt att man kan bli mästare som krukmakare, det känns som ett erkännande av ett hantverk som jag lever med varje dag. Jag vet att många av våra kunder tycker det är kul och gläds med oss. Det är något alldeles extra att ha blivit Mästare i det hantverk som man arbetar med!
http://www.resmokrukmakeri.se/

 

Lena Scharp, (Garda, Ljugarn) mästarbrev i krukmakaryrket

”Jag heter Lena Scharp och har arbetat med keramik på heltid i ca 40 år. Jag är utbildad på Capellagården Öland keramisk formgivning .Därefter arbetade jag i flera olika keramikverkstäder som Etelhems Krukmakeri, Wallåkra Stenkärlsfabrik, Atelier du Cep Frankrike.

Sedan 1988 driver jag Scharp keramik verkstad och butik här i Autsarve, Garda på sydöstra Gotland. Arbetar främst i stengods och eftersom jag gillar att dreja blir det just mest drejade alster.

När möjligheten att ta gesäll- och sedan mästarbrev för krukmakare dök upp förra året fanns det ingen tvekan om att ”ta ”det. Mästarbrevet är ett bevis på att jag kan KRUKMAKARYRKET och jag känner mig stolt över det.”
http://www.scharpkeramik.se/

 

Åsa Olofsson, (Åkersberga) mästarbrev i krukmakaryrket

”Mitt namn är Åsa Olofsson, bosatt och verksam strax norr om Åkersberga. Ursprungligen från Jämjö, Blekinge.

Jag drejar bruksföremål i lergodslera uppgrävd på Gotland. Små serier där formerna är enkla, funktionella och traditionella.
Variationerna ligger i den rika dekor jag målar för hand. Jag blandar traditionella lergodstekniker som hämring, kohornsdekor och engobering med tekniker från hela världen såsom intarsia, mishima och penselteknik. Min ambition är att tillverka funktionella föremål som ger nytta och glädje åt användaren.

Mästarbrevet betyder mycket för mig. Ett erkännande av mig som hantverkare gentemot kunder och publik. Och ett erkännande av själva yrket. Jag är mycket stolt att kalla mig krukmakare.”
På Instagram ”asaannakarin”

 

Maria Englund, (Eskilstuna) mästarbrev i krukmakaryrket

”Jag heter Maria Englund och driver Gamlastadenskrukmakeri i Eskilstuna på Rademachersmedjornas område. Jag fann leran via medeltida former på marknad och kände detta vill jag lära mig! Året var 1997. Ler-livet startade med ABF samt lärlingsår vidare till utbildningen kuben i Örebro som avslutades 2004.

Nu befinner sig verksamheten på Rademachersmedjorna som är ett museum område i Eskilstuna där hantverkare arbetar.Jag tillverkar brukliga ting i stengods och ibland jobbar jag med lågbränd keramik då som raku. Jag tar emot företag och privatpersoner som vill prova på.

För mig är det en viktig kvalitetsstämpel med gesäll- och mästarbrev.”

 

Ida Reichlin, (Bjurholm) mästarbrev i krukmakaryrket

”Redan under bildlektionerna på gymnasietiden väcktes intresset för keramik. I början på 2000 -talet, som inte var långt därefter, gick jag två år på Sörängens folkhögskola och har sedan dess jobbat i egen verkstad. Jag är född i Agnäs , Västerbotten, och återinflyttad och verksam där idag. Företaget heter Lergrova som är dialektalt namn för det lertag som på 1950 talet försörjde ortens tegelbruk. I mitt arbete är formen det viktigast och det roligaste. Jag drejar i huvudsak och drejar gärna bruksgods och gillar det repetitiva lugnet vid drejskivan. Jag säljer min produktion via egen butik samt webbutik, hos återförsäljare och delar av produktionen är beställningar till restauranger och andra större kunder.

Då jag genom åren samlat mycket av mina kunskaper inom yrket genom erfarenheter av det egna arbetet och under besök och samtal med andra keramiker så har jag tidigare inte haft något formellt som visar på min profession. Mästarbrevet hjälper mig nu att styrka mina kunskaper. ”

– OBS Ida får sitt mästarbrev 9 nov i Bjurholm, Västerbotten i samband med företagargalan.

 

Läs mer om bestämmelser för gesäll- och mästarbrev.