En dag om slöjdkunskapens relevans i ett hållbart samhälle

Slöjdkunskap kan bidra till ett hållbart samhälle, det är det många som kan vittna om. Frågan är hur Hemslöjden kan jobba och finna metoder för att använda den kunskap och visdom, som finns bland slöjdare och inom organisationen, för att nå dit. Som en del av projektet Do It Togetherbjöd riksförbundet in medlemsföreningar till en workshop med Helena Hansson, doktorand på HDK, Högskolan för design och konsthantverk, Göteborg. Helena introducerade begreppet frugal innovation och berättade om sina erfarenheter. Vi fick sedan pröva de modeller och metoder hon testat i sin forskning och koppla ihop verksamhetsidéerna med de 17 hållbarhetsmålen från Agenda 2030. Vi fick tillfälle att reflektera och diskutera om slöjdens och det handgjorda skapandets relevans och möjligheter för att stärka ett hållbart samhälle.

Länkar:

To Do More With Less for Many – om frugal innovation, artikel av Helena Hansson

Skräp från Kenya blir nordisk design, Mistra Urban Futures

Globala målen

Hemslöjdens projekt ”Do It Together”

Do It Together-blogg