Handmade Issues: Simon Kyaga, överläkare i psykiatri och forskare

Simon Kyaga är överläkare i psykiatri och forskare på Karolinska Institutet. Simon har bland annat forskat på sambandet mellan bipolaritet, schizofreni och kreativitet. Simon Kyaga deltar på Handmade Issues i samtalet om kreativitet som överlevnad.

Vad är hemslöjd för dig?

För mig är hemslöjd en del av ett kulturellt arv och samtidigt signifikant för två grundläggande mänskliga strävan: att ge uttryck för sin kreativitet och välmående genom awareness.

Tror du att slöjdande och andra kreativa processer kan bidra till ökat välbefinnande?

Ja, det finns gott stöd för att kreativitet ökar välbefinnande. Däremot är frågan om det är tillräckligt för att hantera psykiatriska syndrom.

I Jönköping skriver man ut slöjd på recept till personer som är sjukskrivna för utmattningssymptom. Vad tycker du om det?

Principiellt är jag positiv, men jag skulle gärna se den underliggande litteraturen för denna satsning först. Den medicinska vetenskapen har sitt värde i att vara stringent och göra det som verkligen fungerar, inte bara vad som känns bra.

Vill du tipsa om någonting?

Jag vill rekommendera boken ”Touched with Fire: Manic-Depressive Illness and the Artistic Temperament” av Kay Redfield Jamison.

Lyssna på Simon Kyagas sommarprat.

2014 var Simon Kyaga sommarvärd för Sommar i P1 i Sveriges Radio. I sitt program pratade han omsin forskning, där han tillsammans med kollegor undersökte sambandet mellan psykisk ohälsa och kreativa yrken. Lyssna här.