Bidrag till slöjdaktiviteter

I slutet av maj gjorde Nämnden för hemslöjdsfrågor en extra utlysning om 150 000 kronor som var riktad till ideella föreningar som anordnar aktiviteter för flyktingar och nyanlända i Sverige.

Av 14 beviljade projekt kommer 5 stycken att drivas av en hemslöjdsförening. Närmare bestämt: Ängelholms Hemslöjdsgille, Ångermanlands hemslöjdsförening, Mora Hemslöjdens Vänner, Blekinge läns hemslöjd, Slöjdföreningen Jordhammar.

Läs mer på Nämnden för hemslöjdsfrågors hemsida.