Jenny Frohagen till Handmade Issues

Peter Hasselskog ställer in sin medverkan på grund av sjukdom. Peter såg mycket fram emot att prata på Handmade Issues och är väldigt ledsen att han inte har möjlighet att delta. Vi tycker också att det är tråkigt men är samtidigt väldigt glada över att slöjdläraren och forskarstudenten Jenny Frohagen hoppar in istället för Peter.

Jenny är lärare i slöjd och licentiand med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner och slöjdämnets didaktik. Hon studerar innebörder av två specifika förmågor i slöjd: förmågan att kunna såga rakt och förmågan att kunna tolka ett symboliskt uttryck i slöjdföremål. Dessa förmågor eller ’kunnigheter’ utgör exempel på slöjdkunnande kopplade till problem från undervisningspraktiker i grundskolan.

Liksom Peter Hasselskog kommer Jenny att prata om varför slöjd är ett viktigt ämne för alla elever, oavsett intresseområde och vilka studie- eller yrkesinriktning som följer efter grundskolan. Fokus på vad som legitimerar slöjdämnet och vad man lär sig i och genom slöjdundervisningen 2015. Och hur det praktiska hantverkskunnandet kan förstås i termer av litteracitet, dvs. en specifik språklig kompetens som utgör en del i skolans allsidiga utbildnings- och bildningsuppdrag.